Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy

Kunden i fokus
– Vi ökar kundens kunskapsnivå!
– Vi vill vara kundens förstaval!
– Vi levererar till nöjda kunder!
– Vi följer lagar, förordningar, normer och kontraktskrav!

Utmanande mål och strävan efter ständig förbättring
– Vi levererar i rätt tid!
– Vi levererar i rätt kvalitet!
– Vi presterar alltid vårt bästa!

Personligt ansvar till våra värdegrunder
– Ärlighet, vi är ärliga mot oss själva och våra intressenter!
– Respekt, vi samarbetar, lyssnar på andras åsikter och står bakom fattade beslut.
– Framåtanda, vi tar initiativ och arbetar produktivt mot uppställda mål!