Miljöpolicy

Novistas miljöpolicy

Transporter i fokus
– Vi samordnar/optimerar  hemtagningstransporter!
– Vi samordnar/optimerar utleveranser!
– Vi samordnar/optimerar tjänsteresor!

Vi utvecklar miljövänliga produkter
– Vi strävar efter att välja material med så låg miljöpåverkan som möjligt.
– Vi använder ej material enligt ECHAS kandidatförteckning.
– Vi använder ej material enligt SIN-listan.
– Vi använder ej material ingående i våra intressenters utfasningsprogram.

Personligt ansvar till våra värdegrunder
– Ärlighet, vi är ärliga mot oss själva och våra intressenter!
– Respekt, vi samarbetar, lyssnar på andras åsikter och står bakom fattade beslut.
– Framåtanda, vi tar initiativ och arbetar produktivt mot uppställda mål!