Våra arbetsterapeuter vägleder

Kunskapsföretaget Novista of Sweden AB arbetar till största delen mot region och kommun och våra arbetsterapeuter genomför utprovningar och utbildar förskrivare verksamma inom upphandlade enheter. Psykisk ohälsa kommer i många former och därför är god kunskap viktigt för slutanvändarens säkerhet och möjlighet till bästa tänkbara lindring av sina symptom. Kognitiva hjälpmedel vid psykisk ohälsa kan delvis eller helt ersätta medicineringen och bidrar till förhöjd livskvalitet hos användaren.

Johanna Hillgren

Arbetsterapeut

Jag heter Johanna Hillgren och är arbetsterapeut med erfarenhet främst från habilitering och äldrevården. Jag har också erfarenhet av kognition och sömnproblematik.

 

Hanna Olsson (föräldraledig)

Arbetsterapeut

Jag heter Hanna Olsson och är legitimerad arbetsterapeut med klinisk erfarenhet från äldrevården och habilitering. Jag engageras av ämnena coaching, motivation och meningsfullhet för den enskilda individen.

 

 

Karin Erlandsson

Arbetsterapeut

Jag heter Karin Erlandsson och är  legitimerad arbetsterapeut med en stresspedagogutbildning i botten. Har klinisk erfarenhet från äldrevården och specialiserad smärtrehabilitering.